☎ +31(0)20 – 673 73 42

Europees Hof: Airline is aansprakelijk voor DBC, ook bij niet informeren van wijzigingen door agent

Nieuws

Vrijdag 12 mei 2017
Het Europese Hof heeft bepaald dat indien een luchtvaartmaatschappij niet kan aantonen dat een passagier meer dan twee weken voor de geplande vertrektijd van de vlucht is geïnformeerd over de annulering van zijn vlucht, de airline verplicht is een vergoeding te betalen aan die passagier. Dit geldt niet alleen wanneer het vervoercontract rechtstreeks tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij is gesloten, maar ook wanneer het via een (online) reisbureau is gesloten.

Airline aansprakelijk
Aanleiding voor de uitspraak was een klacht van een klant tegen de SLM. De klant had via een online-reisagent (niet-ANVR) een vlucht geboekt en werd te laat van een vluchtannulering op de hoogte gesteld. De klant claimde van de airline een DBC-vergoeding van €600 o.g.v. EU-verordening 261/2004 (DBC-verordening). De verordening schrijft onder meer voor dat passagiers bij annulering van de vlucht aanspraak maken op compensatie, tenzij de annulering hen tenminste 2 weken voor de geplande vertrektijd wordt medegedeeld.

De airline stelde zich op het standpunt niet aansprakelijk te zijn aangezien de informatie op tijd (d.w.z. meer dan 14 dagen van te voren) was doorgegeven aan de betrokken reisagent waarbij de klant had geboekt. Door de online reisagent werd vervolgens elke aansprakelijkheid afgewezen aangezien, naar haar opvatting, haar taak zich beperkte tot het afsluiten van overeenkomsten tussen passagiers en luchtvaartmaatschappijen en bij reservering aan de airline het emailadres van de klant was doorgegeven.

De klant startte vervolgens een rechtszaak in Nederland.
Volgens de Nederlandse rechtbank wordt echter uit de EU verordening voor Denied Boarding (EU 261/2004) niet duidelijk op welke wijze de luchtvaartmaatschappij bij annulering van de vlucht de passagier moet informeren in het geval de vervoersovereenkomst is aangegaan via een (online) reisagent. Daarom werden hierover préjudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof.

Door het Europese Hof is nu gesteld dat de bewijslast voor het al of niet tijdig melden van een annulering aan de klant bij de airline ligt. Indien de airline niet kan aantonen dat de klant tijdig is geïnformeerd, is de airline aansprakelijk. Dit geldt niet alleen in het geval de boeking rechtstreeks is afgesloten maar ook in geval er is gereserveerd via een derde (al dan niet online).

Het Hof voegt hieraan toe dat dat de airline in dergelijke gevallen het recht behoudt haar schade volgens het nationaal geldende recht te verhalen op de derde.

Beoordeling ANVR
De uitspraak van het Hof is een logische uitspraak. Ook bij bemiddeling van de reisagent is de airline aansprakelijk en verantwoordelijk voor nakoming van de vervoersovereenkomst. Indien de door de airline ingeschakelde reisagent de klant niet informeert over de door een airline aan de agent doorgegeven cruciale informatie, is en blijft de airline hiervoor jegens de klant verantwoordelijk. Hetzelfde geldt in Nederland b.v. bij het doorgeven van informatie van een touroperator aan de klant door een reisagent. Indien hierbij aantoonbaar fouten zijn gemaakt door de agent, zal een touroperator hiervoor verantwoordelijk worden gehouden door een rechter of geschillencommissie.  Uiteraard kan de touroperator dan achteraf de schade verhalen op de agent, maar dit laat onverlet dat de touroperator aansprakelijk is richting klant voor de door de touroperator ingeschakelde agent.
De uitspraak van het Hof bevestigt dat, voor wat betreft DBC,  de agent informatie van de airline tijdig moet doorgeven aan de klant en dat de airline de agent  hierop zo nodig kan aanspreken. In veel gevallen is dit overigens ook in contracten tussen agenten met airlines vastgelegd. De ANVR heeft op dit punt niet anders geadviseerd in de afgelopen jaren. De uitspraak is ons insziens zelfs positief: klip en klaar geeft het Hof aan dat de airline (en niet de agent) aansprakelijk en teneover de klant verantwoordelijk is voor DBC-claims, ook bij fouten van de agent. De agent kan de klant bij het indienen van een claim uiteraard assisteren, maar kan niet zelf door de klant aansprakelijk worden gesteld. Tevens kan de airline bij claims niet stellen dat de klant de vergoeding maar bij de agent moet halen.

Lees de volledige uitspraak.

Bron: ANVR

Deel dit bericht met anderen via....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *