Europese Hof: Geen recht op compensatie bij aanvaring met vogel(s)

Nieuws
Europese Hof: Reiziger geen recht op compensatie bij luchtvaart-vertraging veroorzaakt door aanvaring met vogel(s)

Vrijdag 5 mei 2017
Het Europese Hof van Justitie heeft gisteren, 4 mei 2017, in een prejudiciële beslissing uitgesproken dat, voor zover vertraging van de vlucht met drie uur of meer wordt veroorzaakt door een aanvaring met een vogel, de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft te betalen. Het Hof legt EU verordening 261/2004 (art. 5 lid 3) zo uit, dat een aanvaring tussen een vliegtuig en een vogel valt onder het begrip ‘buitengewone omstandigheden’.

Het Europese Hof gaat met deze uitspraak in tegen het advies van de advocaat-generaal in deze zaak.

Aanleiding
De zaak die aanleiding was voor de prejudiciële vragen aan het Europese Hof was als volgt:
Passagiers (echtpaar) van een vlucht met een Tsjechische airline van Burgas/Bulgarije naar Ostrava/Tsjechië liepen een vertraging op van 5 uur en 20 minuten als gevolg van enkele daaraan voorafgaande  vluchten met onverwachte incidenten. Allereerst door een technisch probleem en in tweede instantie door een aanvaring met een vogel, waardoor controle van de technische staat van het vliegtuig nodig was. De eigenaar van het vliegtuig vond het na deze controle nodig een eigen technicus te laten overkomen voor een tweede technische controle, wat extra tijd kostte. Bij geen van beide controles bleek sprake van schade.

Vordering
Het echtpaar vorderde bij de rechtbank in Praag compensatie van de luchtvaartmaatschappij wegens vertraging van drie uur of meer o.g.v. EU-verordening 261/2004. De rechtbank wilde van het Europese Hof met name weten of aanvaring van een vliegtuig met een vogel een buitengewone omstandigheid is die de luchtvaartmaatschappij kan bevrijden van de verplichting tot compensatie.

Europese Hof
Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend: een aanvaring van een vliegtuig met een vogel en eventueel daaruit voortvloeiende schade is niet vanwege haar aard of oorsprong inherent aan de normale uitoefening van de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij en de luchtvaartmaatschappij kan hierop geen daadwerkelijke invloed uitoefenen.

Het Hof geeft aan dat, om geen compensatie te hoeven betalen, een luchtvaartmaatschappij het volgende moet kunnen aantonen:

  • dat de annulering van de vlucht of de vluchtvertraging van drie uur of meer het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet konden worden voorkomen;
  • dat alle maatregelen zijn genomen om te vermijden dat de buitengewone omstandigheden waarmee de luchtvaartmaatschappij werd geconfronteerd, tot annulering van de betrokken vlucht of tot een vertraging van die vlucht van drie uur of meer zouden leiden.

Welke maatregelen kunnen redelijkerwijs van de luchtvaartmaatschappij worden verlangd om een aanvaring met vogels te minimaliseren?
Het Hof stelt dat de luchtvaartmaatschappij weliswaar verplicht kan zijn tot het treffen van bepaalde preventieve maatregelen, maar niet aansprakelijk is voor het niet-naleven door andere entiteiten, zoals met name luchthavenexploitanten of luchtverkeersleiders, van hun verplichting tot het treffen van onder hun bevoegdheid vallende preventieve maatregelen.

Wat als een langdurige vertraging deels wordt veroorzaakt door – niet aan de luchtvaartmaatschappij toerekenbare – buitengewone omstandigheden en deels door een – wel aan de luchtvaartmaatschappij toerekenbaar – technisch probleem?
Het Hof oordeelt dat in deze gevallen de vertraging die verband houdt met de buitengewone omstandigheden moet worden afgetrokken van de totale duur van de aankomstvertraging van de vlucht. Aldus kan worden bepaald of het gedeelte van de vertraging waarvoor de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is 3 uur of meer bedraagt. Indien dit het geval is, maakt de klant aanspraak op compensatie.

Lees de volledige uitspraak

Bron: ANVR

Deel dit bericht met anderen via....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *